Gratis retourneren
30 dagen retourtermijn
Join our team in regenboog kleuren

Is jouw werkplek al inclusief? Er is wereldwijd te weinig prioriteit op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer, ondanks dat de voordelen bekend zijn, blijkt uit onderzoek. Maatschappelijk en politiek gezien komt er steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Wat is diversiteit en inclusiviteit? Hoe zorg je voor een inclusief en divers werkklimaat? In dit artikel vertellen we je er meer over. Met onderstaande tips kun jij aan de slag. Tijd voor actie!

Diversiteit en inclusie: wat is dat?

De letterlijke betekenis van diversiteit is verscheidenheid. Het gaat hierbij dus om het in dienst hebben van mensen met verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden, maar ook mensen die verschillen in geslacht (gender), leeftijd en de hoeveelheid kennis die zij hebben. Bij inclusie gaat het erom dat iedereen welkom is en dat iedereen zichzelf mag zijn. Er mag geen onderscheid worden gemaakt in afkomst, geaardheid, geslacht, leeftijd, karaktereigenschappen, competenties, mate van gezondheid of de levensfase waar iemand zich in bevindt. Er dient dus een werkomgeving gecreëerd te worden waarin iedere werknemer zijn of haar taken zelfstandig kan uitvoeren en waar hij of zij zich gewaardeerd voelt door de organisatie.

Het gaat erom dat er een ‘open’ bedrijfscultuur is waarbij medewerkers bereid zijn om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Toch blijkt dit in de praktijk moeilijker dan verwacht. Met alleen het aannemen van mensen met verschillende achtergronden ben je er nog niet. Het gaat ook om het blijven behouden van medewerkers, zodat iedere werknemer goed tot zijn recht komt.

Hoe zorg je voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer?

Diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer is een continu proces. Een diverse en inclusieve werkplek realiseren kan alleen worden waargemaakt op het moment dat hier bewust invulling aan wordt gegeven. Zoals gezegd dient er op beleidsniveau aandacht voor te zijn, maar het gaat vooral om de daadwerkelijke uitvoering en inrichting van de organisatie. Er dient organisatie breed, binnen verschillende afdelingen en niveaus, invulling aan te wordt gegeven. Van werving en selectie (HR), tot aan marketing, financiële administratie, juridische zaken tot aan de uitvoering, technische zaken, inkoop, ICT en productie.

Bedrijfscultuur

Dit komt neer op een bedrijfscultuur en – structuur op basis van gelijkheidsprincipes en veiligheid. Tegengestelde meningen moeten daarin zonder angst met elkaar kunnen worden besproken. Inclusie en diversiteit dient als een vanzelfsprekendheid te worden gezien en dient tussen de oren van alle medewerkers te komen. Hoe realiseer je dit?

Stappen naar de realisatie van meer diversiteit en inclusiviteit

  1. Zorg voor diversiteit en inclusie in je personeelsbestand en bouw dit verder uit. Deel verhalen van werknemers over zowel inclusiviteit als diversiteit op de werkvloer. Zorg dus voor een gevarieerd personeelsbestand en probeer hierbij niemand uit te sluiten. Dit doe je door open en transparant te communiceren.
  2. Zorg daarnaast voor inclusieve werkplekken, zodat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Het gaat hierbij om het zelfstandig kunnen uitvoeren van werkzaamheden voor mensen met en zonder beperking. Voorbeelden hiervan zijn het inclusief maken van werkruimten, de inrichting van werkplekken, maar ook het organiseren van gezamenlijke activiteiten en de mogelijkheid om gebruiken en rituelen uit te voeren.
  3. Verwacht niet dat iedereen hetzelfde denkt en handelt. Respecteer de verschillen en accepteer dat de verschillende achtergronden, denkwijze en opvattingen nuttig en noodzakelijk zijn om een inclusief werkklimaat te krijgen. Pas wanneer iedereen, ook leidinggevenden, dit accepteren zal er een werksfeer ontstaan waarbij elke medewerker het gevoel heeft gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Leer van elkaar en probeer van het hokjes denken af te stappen. Inclusie is een proces wat continu doorloopt. 
  4. Zorg ervoor dat onbewuste vooroordelen worden weggenomen door (HR) medewerkers te trainen in het aannemen en behouden van diversiteit in je bedrijf.
  5. Luister naar de mening van iedereen en creëer hiervoor bewuste momenten. In een inclusief en divers werkklimaat is het belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt. Laat zien dat je iedere medewerker hoort en luister hier ook naar. Zorg dat iedereen zich veilig voelt anders zullen ze op termijn het bedrijf verlaten. Hoe doe je dit? Dit kan door het inplannen van vaste contactmomenten, maar dit kan ook door te werken met een ideeënbus. Vergeet vervolgens niet om hier iets mee te doen. Zo kun je een evenement, campagne of activiteit organiseren waarbij diversiteit en inclusiviteit centraal staat.

Nog een lange weg te gaan

Kortom: er valt nog veel winst te behalen. Het gaat er dus niet alleen om dat het diversiteits- en inclusiebeleid zich richt op de werving en selectie van medewerkers. Het daadwerkelijk behouden en laten doorgroeien van medewerkers is hierbij van groot belang. Bovendien ben je er nog niet wanneer het alleen in beleid is geborgd. De daadwerkelijke uitvoering ligt dan ook bij zowel werknemers als leidinggevenden. Het is ieders verantwoordelijkheid. Nobody said it was easy, right?

Diversiteit en inclusie is maatschappelijke en economische noodzaak. Het biedt vele voordelen voor elk bedrijf wanneer dit wordt verbeterd. Zo zorgt diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer voor betere resultaten in winst en omzet. Daarnaast is een divers team beter in staat om out-of-the-box te denken waardoor nieuwe producten of diensten en oplossingen voor problemen sneller gevonden en bedacht zijn. Dit heeft weer een positief effect op zowel de productiviteit als het innovatief vermogen van de organisatie. Er zijn natuurlijk nog talloze voorbeelden te noemen. Een ding is zeker: het verbeteren van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer heeft te maken met een andere manier van kijken en het overwinnen van vooroordelen.

Registreer je bij Westwing en mis geen enkele deal voor een geweldige binnen- en buitenruimte!