Data policy

Het internetportaal www.westwing.nl evenals de daarin geïntegreerde onlineshop (hierna gezamenlijk 'website' genoemd) wordt uitgebaat door Westwing B.V., Singel 512-2, 1017 AX Amsterdam, Nederland (hierna 'Westwing' of 'wij' genoemd).

Westwing hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze informatie uitsluitend in overeenstemming met de volgende voorwaarden en met inachtneming van de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming.

Dit privacybeleid informeert je over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de website www.westwing.nl

1. Gegevensbeheerder

Westwing is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Westwing en de Westwing Group AG, Moosacher Straße 88, 80809 München en de Westwing GmbH, Moosacher Straße 88, 80809 München zijn medeverantwoordelijk. In dit verband hebben zij in een overeenkomst vastgelegd welke van hen aan welke verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet. Westwing zal u op verzoek de essentiële inhoud van deze overeenkomst ter beschikking stellen.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betreft bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, of jouw post- en e-mailadres.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

c3.1 Door jou ingevoerde gegevens

Indien je overeenkomsten met ons sluit, registratievelden invult of ons toestemming geeft, verwerken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens, in het bijzonder de gegevens zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2.

.2 Automatisch geregistreerde gegevens

Om je te voorzien van de informatie die je nodig hebt op onze website, verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Het adres van de pagina die je bezoekt op onze website
 • Het adres van de website die je direct daarvoor hebt bezocht (de zogenaamde "verwijzer")
 • De datum en het tijdstip van jouw bezoek
 • De eigenschappen van je apparaat, met name het besturingssysteem, de gebruikte browser en de venstergrootte van jouw browser
 • Het IP-adres van jouw apparaat.
 • Identificatienummers die we op jouw apparaat opslaan. Met dit identificatienummer kunnen wij jouw apparaat op de website herkennen. Technisch gezien worden deze identificatienummers opgeslagen in zogenaamde cookies of eTags.
 • Apparaat-ID's die bestaan uit de individuele kenmerken van jouw mobiele apparaat. Op basis hiervan kunnen wij jouw apparaat ook op de website herkennen. Voorbeelden van dergelijke apparaat-ID’s zijn
  • De "Ad-ID" van het Apple-besturingssysteem iOS
  • De "advertentie-ID" van het Android-besturingssysteem

4. Wanneer verwerken wij jouw gegevens?

4.1 Sluiting van contracten

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens bij het aanmaken van je persoonlijke gebruikersaccount, bij het bestellen van producten via onze website of bij het abonneren op onze nieuwsbrief.

Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel. 6 Punt 1 b) GDPR (uitvoering van het contract).

4.2 Werking van de website

Anderzijds verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om je op Westwing.nl de best mogelijke producten, aanbiedingen en inhoud te kunnen aanbieden die op jouw behoeften zijn afgestemd en om je bezoek aan onze website zo informatief en plezierig mogelijk te maken. Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, is de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking artikel. 6 Punt 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op onze interesse om jou een zo aantrekkelijk mogelijke website aan te bieden).

5. Doel van de gegevensverwerking

5.1 Westwing klantenaccount

Op de website heb je de mogelijkheid om een persoonlijk account aan te maken voor de onlineshop (hierna “ledenaccount”). In je account kun je jouw persoonlijke gegevens opslaan en hierdoor gemakkelijk winkelen in de onlineshop.

Om jouw persoonlijke account aan te maken, heeft Westwing jouw titel, voor- en achternaam en eventueel je adres en telefoonnummer nodig. Hiernaast dien je met jouw e-mailadres een vrij te kiezen wachtwoord aan te maken (hierna samen 'ledenaccountgegevens'). Het door jou verstrekte e-mailadres dient ook als toegangs-ID voor jouw ledenaccount. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail na succesvolle registratie. In de persoonlijke sectie van jouw ledenaccount kun je jouw gegevens op elk moment bijwerken. Zo sluit de gebruiker met ons het contract voor de terbeschikkingstelling van de gebruikersaccount.

Als je je toestemming hebt gegeven, worden met de functie 'aangemeld blijven' zogenaamde persistente cookies (zie 6) op je computer opgeslagen. Deze dienen ervoor dat je je tijdens de volgende bezoeken op onze website niet opnieuw hoeft aan te melden. Deze functie is niet beschikbaar als je de opslag van cookies in je browser-instellingen uitgeschakeld hebt.

Uiteraard kan de gebruiker te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het contract voor het ter beschikking stellen van de gebruikersaccount beëindigen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een informele e-mail te sturen naar klantenservice@westwing.nl.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel. 6 Punt 1 b) BBPR (uitvoering van het contract).

5.2. Afhandelen van bestellingen in onze online shop

Voor zover je producten in onze online shop bestelt, dient de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de uitvoering van jouw bestelling inclusief betaling en levering. Bij betaling per creditcard ontvangen wij de betaal-ID en de laatste vier cijfers van jouw creditcardnummer van onze betaalprovider. Dit in het kader van de authenticatie en toewijzing van je bestelling en dus ook jouw veiligheid. De voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens worden rechtstreeks door de betalingsdienstaanbieder verzameld.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel. 6 Punt 1 b) GDPR (uitvoering van de opdracht voor de uitvoering en verwerking van de opdracht) en Art. 6 Punt 1 f) GDPR (weging van rente, gebaseerd op ons belang bij het aanbieden van een veilige creditcardbetaalmogelijkheid).

Om zoveel mogelijk betalingsmogelijkheden te kunnen bieden (b.v. "kopen op rekening"), voert Westwing of Billy Pay GmbH, een door ons aangestelde betalingsaanbieder, indien nodig - met jouw toestemming - een kredietcontrole uit.

Hiervoor verstuurt Westwing of BillPay GmbH de persoonlijke data (voor- en achternaam, evenals adresgegevens) die nodig zijn voor de kredietcontrole aan een of meerdere van de volgende firma's: Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, 80939 München, Regis24 GmbH, Zehdenicker Str. 21, 10119 Berlijn, Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergerstr. 11, 41460 Neuss, Bürger Wirtschaftsinformationen GmbH & Co KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Zij maken op basis van een mathematisch-statistische procedure een adequate beoordeling.

Alle gegevens waarover wij beschikken, worden gecontroleerd als onderdeel van de kredietbeoordeling. Zo bepalen we welke betaalmethodes voor een bestelling aangeboden kunnen worden. Onder andere worden alle voorgaande bestellingen gecontroleerd in jouw klantaccount. Het systeem controleert ook of het afleveradres afwijkt van het factuuradres, of het een nieuw afleveradres is of dat de bestelling bij een pakstation moet worden afgeleverd.

De verkregen informatie stelt ons in staat het betaalrisico - in het bijzonder bij de betaaloptie 'koop op rekening' - in te schatten, om jou zo gepaste betaalopties te kunnen bieden.

Na het selecteren van een betalingsdienstaanbieder word je gevraagd om de gegevens in te voeren die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder. Deze betalingsinformatie wordt direct doorgestuurd naar de betreffende betalingsdienstaanbieder en wordt niet door ons opgeslagen.

De door jou verstrekte gegevens voor het factuur- en (evt. afwijkend) leveringsadres slaan wij in je ledenaccount op, zodat je deze bij je volgende aankoop niet opnieuw hoeft in te voeren. Je kunt deze gegevens op elk moment in de toekomst veranderen.

Indien je niet akkoord gaat met de aangeboden betaalmethode(n), kun je dit schriftelijk of per e-mail aan klantenservice@westwing.nl. melden. Vervolgens zullen wij de beslissing her beoordelen met de door jouw verstrekte informatie.

De rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven kredietbeoordeling is artikel . 6 alinea. 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op het belang van Westwing om geen betalingsachterstanden te hebben);

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens die - in het kader van bestellingen - zijn verwerkt uiterlijk na het verstrijken van wettelijke garantietermijnen, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen.

5.3 Nieuwsbrief

Wij bieden alle gebruikers van onze winkelgemeenschap (gebruikers van www.westwing.nl en www.westwingnow.nl) de ontvangst van nieuwsbrieven aan. Om zich aan te melden kan de gebruiker zich registreren met een e-mailadres op de registratiepagina. Vervolgens ontvangt de gebruiker een activatielink naar het opgegeven e-mailadres om de registratie te voltooien. Op deze manier stemt de gebruiker in met het ontvangen van de nieuwsbrief. (dubbele opt-in-procedure)

De gebruiker kan haar toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door te klikken op de "uitschrijven"-link, die te vinden is in elke nieuwsbrief.

De hierboven beschreven rechtsgrondslag voor dit proces is artikel 6, lid 1. 1 a) GDPR (toestemming).

5.4 Contact via contactformulier

Als je ons vragen stelt via het contactformulier, verwerken wij de door jou verstrekte informatie, met inbegrip van jouw contactgegevens, om de vraag te behandelen. In geval van vervolgvragen worden deze gegevens ook door ons opgeslagen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 b) GDPR (contractverwerking - de verwerking van de gegevens van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot beantwoording van uw vragen of verzoeken) of artikel 6 lid. 1 f) GDPR (belangenafweging - gebaseerd op onze interesse in het verwerken van aanvragen van gebruikers van onze website).

6. Tracking-Tools voor website analyse

6.1 In het algemeen

We willen onze websites zo goed mogelijk inrichten. Daarom gebruiken we zogenaamde 'tracking'-tools om ons webaanbod technisch te verbeteren. De tracking tools stellen ons in staat om het gebruik van onze webaanbiedingen te meten. In het bijzonder gebruiken we de tools om de volgende informatie te verzamelen:

 • Welke links klikken online gebruikers op andere websites om www.westwing.nl te bereiken?
 • Welke van onze pagina's worden wanneer, hoe vaak en in welke volgorde bezocht?
 • Welke informatie zoeken gebruikers op onze website?
 • Op welke links of aanbiedingen klikken gebruikers van onze website?

Op basis van deze informatie stellen we statistieken samen die ons helpen de volgende vragen te begrijpen:

 • Welke pagina's zijn bijzonder aantrekkelijk voor gebruikers van onze website?
 • Welke artikelen interesseren onze gebruikers het meest?
 • Welke diensten moeten we onze gebruikers bieden?

In het bijzonder maken we gebruik van de automatisch verzamelde gegevens zoals vermeld in paragraaf 3.2 hierboven. De gegevens worden alleen onder een pseudoniem opgeslagen.

De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in de zin van Art. 6 alinea. 1 a) GDPR en art. 6 alinea. 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op ons belang om de website zo goed mogelijk aan te passen aan de belangen en behoeften van de gebruikers).

6.2 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'), USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst, die de analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies aangemaakt wordt over jouw gebruik van deze website, wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en wordt daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De informatie die door de cookies aangemaakt wordt over jouw gebruik van deze website, wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en wordt daar opgeslagen. Ten behoeve van de uitbater van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik te verstrekken aan de website-uitbater. Google zal het IP-adres dat overgebracht is door je browser als deel van Google Analytics niet in verband brengen met andere gegevens die Google bezit.

Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de juiste instellingen te kiezen in je browser. Houd er a.u.b. echter rekening mee dat als je dit doet, je misschien geen toegang zult hebben tot alle functies die op deze website verstrekt worden. Bovendien kun je de verzameling van gegevens die zijn aangemaakt door de cookies en met betrekking tot het gebruik van de website (incl. je IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. De huidige link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de over jouw verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor jou als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, op de hoogte gebracht. Uw gegevens worden verwerkt in het kader van Google Analytics om de legitieme belangen van Intervox te beschermen.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en Privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

Je kunt het verzamelen en doorgeven van gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.3 Google Adwords / Remarketing

We gebruiken tevens de remarketingfunctie in Google AdWords van Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google").

Met de remarketingfunctie kan Random House advertenties presenteren op basis van de interesses van de gebruikers van de site op andere sites binnen het Google-adresnetwerk (d.w.z. op Google zelf, zogenaamde "Google advertenties", of op andere sites). Hierbij wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, in het bijzonder aanbiedingen waarin de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Hiervoor slaat Google cookies op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google-schermnetwerk bezoeken. De bezoeken van deze gebruikers worden via deze cookie vastgelegd. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaalde computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. De gebruiker kan het instellen van cookies verhinderen door haar browsersoftware in te stellen. De gebruiker kan het gebruik van cookies door Google ook deactiveren door de volgende link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl. Meer informatie over Google Adwords en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

6.4 Google Adwords / conversietracking

Daarnaast gebruiken we ook de conversietracking van Google AdWords van Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Wanneer u op een Google-advertentie klikt, wordt er een conversiecookie op jouw computer ingesteld. Deze cookies vervallen na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en Westwing herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Hierdoor kunnen cookies niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Je ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De gebruiker kan het instellen van cookies verhinderen door een browsersoftware in te stellen. De gebruiker kan het gebruik van cookies door Google ook deactiveren door de volgende link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden: www.google.com/settings/ads/plugin. Meer informatie over Google Adwords en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

6.5. Doubleclick door Google

We gebruiken ook Doubleclick van Google. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick is ontworpen om jou relevante advertenties te presenteren. Deze advertenties verschijnen op onze site en op sites van derden die ook met Google werken.

Onze website slaat een zogenaamd "cookie" op met een pseudoniem identificatienummer (ID) in uw browser voor Google. Google gebruikt deze cookie-ID om jouw browser te herkennen wanneer je onze website (of andere websites waarvan de providers ook dubbelklikken door Google gebruiken) bezoekt. Google probeert op deze manier de volgende informatie te verzamelen:

 • Welke webpagina’s heb je bezocht?
 • Welke Google-advertenties werden weergegeven?
 • Op welke van deze advertenties heb je geklikt?

Op basis van deze informatie selecteert Google de advertenties die Google jou aanbiedt. Hier kun je de weergave van dergelijke advertenties door Google beheren. Meer informatie over Google-advertenties vind je hier . Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

Google exploiteert haar servers in de VS, d.w.z. in een derde land buiten de EU. De DoubleClick-service van Google verzendt jouw gegevens naar deze servers. De Commissie van de EU heeft momenteel niet besloten dat de VS over het algemeen een passend beschermingsniveau bieden. Google heeft echter het EU-VS Privacy Shield Framework aangenomen, dat passende en redelijke garanties biedt. Meer informatie vind je hier .

De rechtsgrondslag voor de integratie van dubbelklikken door Google, die in dit hoofdstuk wordt beschreven, is artikel. 6 alinea. 1 f) GDPR (belangenafweging, gebaseerd op ons belang bij het vermarkten van de website voor reclamedoeleinden). Google verzamelt en verwerkt de gegevens die in dit kader ontstaan op eigen verantwoordelijkheid.

6.6. Bing Ads Conversation Tracking

Tevens maken we gebruik van conversietracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Wanneer je op een Microsoft Bing-advertentie klikt, wordt er een conversietraceercookie op jouw computer ingesteld. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en dat je naar deze pagina bent doorgelinkt en eerder een gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) hebt bereikt. De gebruiker kan het instellen van cookies verhinderen door een browsersoftware in te stellen. Ga voor meer informatie over het traceren van gesprekken in Bing Ads naar: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

6.7 Facebook plug-ins gebruiken

We gebruiken ook functies van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Door op de betreffende Facebook-plug-in te klikken, wordt een verbinding tussen jouw browser en de servers van Facebook tot stand gebracht. Zo kun je gebruik maken van de verschillende functionaliteiten van Facebook. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel. 6 Punt 1 b) DSGVO (uitvoering van contracten en precontractuele maatregelen).

Als je op de Facebook-plug-in klikt, worden gegevens van jouw browser overgebracht naar Facebook in de Verenigde Staten. De Commissie van de EU heeft op dit moment niet besloten dat de VS over het algemeen een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Facebook heeft zich er echter toe verbonden zich te houden aan de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die door het ministerie van Handel van de VS is gepubliceerd met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit EU-lidstaten. Meer informatie vind je op: https://nl-nl.facebook.com/about/privacyshield.

Als je een Facebook-account hebt, kunnen de door jouw browser verzonden gegevens aan jouw Facebook-account worden gekoppeld. Als je niet wilt dat deze gegevens aan jouw Facebook-account worden toegewezen, logt dan eerst uit bij Facebook voordat je op de Facebook-plug-in klikt. Interacties, in het bijzonder het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een "Vind ik leuk" of "Delen" knop, worden ook gedeeld met Facebook. Meer informatie vind je op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

6.8 Facebook Custom Audiences

We gebruiken Custom Audiences op onze Facebook-website. Hiervoor worden op onze websites zogenaamde Facebook-pixels geïntegreerd. Dit is Javascript code. Deze pixels genereren een checksum (hashwaarde) van jouw gebruiksgegevens, die naar Facebook wordt verzonden, bijvoorbeeld browserinformatie. Indien beschikbaar, wordt de Facebook-cookie ook aangesproken en word jouw Facebook-ID verzonden. Als je een Facebook-profiel hebt en daar inlogt, kunnen de door de pixels verzonden gegevens worden gebruikt om jou gerichte, geïndividualiseerde reclame voor producten en aanbiedingen van Westwing te presenteren. Gegevens van gebruikers die geen Facebook-profiel hebben, zullen door Facebook ongebruikt worden verwijderd. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en instellingsmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy vind je in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Als je niet wilt dat de betreffende gegevens worden verzameld, kun je onder de volgende link bezwaar aantekenen en de gegevensinzameling deactiveren: https://nl-nl.facebook.com/help/769828729705201/.

6.9 Pinterest

Ook hebben we de plug-in van het sociale netwerk Pinterest geïntegreerd. Pinterest Inc. 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, Verenigde Staten is de exploitant van Pinterest. Je herkent de Pinterest plug-in aan de ronde rode Pin-It knop (met de kleine "p" in het midden).

Wanneer je een website bezoekt met de knop Pin-It, maakt jouw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers en slaat Pinterest automatisch informatie op zijn servers op ("loggegevens") die jouw browser verstuurt wanneer je een website bezoekt of die jouw mobiele app verstuurt wanneer je deze gebruikt. Deze loggegevens kunnen bestaan uit jouw IP-adres, het adres van de bezochte websites met pinterestfuncties (bijv. onze website), het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van jouw aanvraag, jouw gebruik van Pinterest en cookies.

Wij wijzen je erop dat wij, als aanbieder van onze pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Pinterest. Raadpleeg het privacybeleid van Pinterest voor meer informatie.

Als je niet wilt dat Pinterest via onze website informatie over jou genereert, kun je de volgende stappen nemen: Log altijd uit van Pinterest voordat je onze websites bezoekt.

6.10 Adjust

De app voor onze website maakt gebruik van adjust GmbH's "adjust" analysetechnologie ("adjust"). adjust gebruikt IP en Mac adressen van gebruikers voor de analyse, maar deze worden uitsluitend anoniem gebruikt. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken over een natuurlijk persoon.

7. Inschakeling van externe dienstverleners

Voor de werking van onze website geven wij externe dienstverleners opdracht tot het verwerken van de gegevens (bijv. verzending van de bestelling, nieuwsbrief software, computercentra). Waar nodig verwerken deze dienstverleners ook persoonsgegevens. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemonitord. Je verwerkt de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en bent tevens gebonden aan deze gegevensbeschermingsverklaring.

8. Opslagtermijn

Persoonsgegevens worden opgeslagen zolang nodig is voor het bereiken van de verwerkingsdoeleinden of tot de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

9. Jouw rechten

Je hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

10. Vragen

Heb je algemene vragen of suggesties over gegevensbescherming, neem dan per post contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op bovenstaand adres of per e-mail met het volgende adres: gegevensbescherming@westwing.nl .

Status: Maart 2019