PRIVACYBELEID WESTWING

We nemen gegevensbescherming serieus. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons. Onze gegevensbeschermingsverklaring dient om u een overzicht te geven van de gegevensverwerking van uw persoonlijke gegevens.

I. Verantwoordelijke persoon

Het internetportaal www.westwing.nl en de daarin geïntegreerde winkelgemeenschap (samen "website") wordt beheerd door
Westwing B.V., Singel 512-2, 1017 AX Amsterdam, Nederland (hierna "Westwing", "wij" of "ons")
gegevensbescherming@westwing.nl

Westwing is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Europese wet op de gegevensbescherming (EU-AVG) en de federale wet op de gegevensbescherming (AVG).
Westwing en Westwing Group SE, Moosacher Straße 88, 80809 München, Duitsland, zijn medeverantwoordelijk. Zij hebben een overeenkomst gesloten om te bepalen wie van hen aan welke gegevensbeschermingsverplichtingen voldoet. Westwing zal u op verzoek de essentiële inhoud van deze overeenkomst ter beschikking stellen.
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming. Hij is te bereiken via de volgende contactgegevens:

Mr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Telefoon: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

II. Geen openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Westwing blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor onze diensten en alleen op basis van een wettelijke toestemming:
• Indien u heeft ingestemd met de overdracht van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-AVG,
• Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b EU-AVG (dit omvat bijvoorbeeld gegevensoverdracht aan betalings- en logistieke dienstverleners, vervoerders en leveranciers indien zij rechtstreeks aan u leveren), of
• Indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder c), van de EU-AVG, of
• op grond van ons rechtmatige belang of het rechtmatige belang van een derde overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-AVG (dit omvat bijvoorbeeld de overdracht van gegevens in het kader van de cessie van schuldvorderingen of aan kredietagentschappen ten behoeve van de kredietbeoordeling)

III. Algemene informatie

1. persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw persoon. Wij verwerken met name de volgende persoonsgegevens ("gezamenlijk: "Gegevens"):
• Uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw gecodeerde wachtwoord voor uw klantaccount en, indien van toepassing, uw geboortedatum
• Uw bestelgegevens, de producten die u hebt gekocht, de diensten die u hebt gebruikt, betalingsinformatie, uw voorkeuren met betrekking tot producttypes
• Uw gegevens, die worden verzameld tijdens het gebruik van ons online aanbod
• Gegevens die we in bepaalde gevallen van onze dienstverleners ontvangen (bijv. van kredietagentschappen of betalingsdienstaanbieders)
• Informatie over uw eerste interacties op onze website (bijvoorbeeld de datum van uw eerste registratie)
• Gegevens over uw gedrag in verband met het surfen op onze website (bijvoorbeeld het aanklikken van een product)
• Gegevens over uw gedrag in verband met acties in onze nieuwsbrief (bijvoorbeeld door te klikken op een link in de nieuwsbrief)
• Inloggegevens (datum en tijd waarop u bent ingelogd op onze website)

2. doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw gegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 letter a) EU-AVG), als wij een legitiem belang hebben bij de verwerking (art. 6 lid 1 letter f) EU-AVG), als wij deze gegevens nodig hebben om de overeenkomst met u te kunnen nakomen conform art. 6 lid 1 b) EU-AVG, of als dit nodig is om een wettelijke verplichting na te komen (art. 6 lid 1 letter c) EU-AVG), om u een zo goed mogelijke winkelervaring op onze website te kunnen bieden.
Concreet betekent dit dat wij in de volgende gevallen persoonsgegevens verwerken:
• Wanneer u onze website bezoekt (Sectie IV)
• Als u een gebruikersaccount bij ons opent (clausule V)
• Wanneer u een bestelling bij ons plaatst (clausule VI)
• Wanneer u contact met ons opneemt (clausule VII)
• Voor reclamedoeleinden (punt VIII)
• Als we cookies gebruiken (clausule IX)
Indien wij uw gegevens willen verzamelen en verwerken, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren voordat wij uw gegevens verzamelen en verwerken, met inbegrip van een beschrijving van de rechtsgrond, en indien nodig uw toestemming verkrijgen.
Wij zullen op geen enkel moment speciale categorieën van persoonlijke gegevens (zoals gezondheidsgegevens) verwerken.

3. opslagtermijn & verwijdering

Wij slaan uw gegevens in principe alleen op zolang dit nodig is voor het betreffende doel van de verwerking, als dit wettelijk verplicht is (bijv. volgens het handels- en belastingrecht) of totdat u ons meedeelt dat uw klantaccount moet worden verwijderd.

IV. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt en bewaart de aanbieder van onze website de volgende informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft:
• Het IP-adres van uw internetprovider
• De website van waaruit u ons bezoekt en de webpagina's die u op onze website bezoekt
• Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
• Indien van toepassing, uw e-mailadres, dat u gebruikt voor de registratie van onze website
• Identificatienummers die we op uw eindapparaat opslaan. Met dit identificatienummer kunnen wij uw eindapparaat op de website herkennen. Technisch gezien worden deze identificatienummers opgeslagen in zogenaamde cookies of eTags.
Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de website en de veilige werking van de server. Wanneer u onze website bezoekt, wijzen wij u een individuele klant-ID toe, die wij om forensische redenen alleen samenvoegen met uw e-mailadres als er een fout optreedt op de website. De serverlogbestanden worden gedurende 365 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd.
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f) EU-AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

V. Gegevensverwerking bij het aanmaken van een gebruikersaccount

Om een persoonlijke gebruikersaccount op te zetten, hebben we een e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord nodig. Het e-mailadres dient als toegangscode voor het gebruikersaccount. Na succesvolle registratie ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail. Daarnaast kunt u uw persoonlijke gegevens opslaan in uw gebruikersaccount en zo gemakkelijk winkelen op onze website. In het persoonlijke gedeelte van de gebruikersaccount ("Mijn account") kan de informatie op elk moment worden bijgewerkt. Wij gebruiken deze informatie onder andere om bestellingen te verwerken, om betalingsmogelijkheden aan te bieden en om de betaling en eventuele terugbetalingen te verwerken.
Door middel van de "Stay logged in" functie willen wij uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u gebruik maken van onze diensten zonder telkens opnieuw in te hoeven loggen. Technisch gezien wordt er een cookie op uw eindapparaat geplaatst, die ervoor zorgt dat u bij een volgend bezoek aan onze website niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze functie is niet beschikbaar als u dit cookie heeft gedeactiveerd bij het bepalen van uw cookie-instellingen of als u het cookie heeft verwijderd in uw browserinstellingen na het uitloggen van onze website. We raden u ook aan om de "blijf ingelogd" functie niet te gebruiken als de computer door meerdere gebruikers wordt gebruikt. De rechtsgrond voor de daarmee samenhangende gegevensverwerking is telkens artikel 6, lid 1 b) EU-AVG (uitvoering van de overeenkomst).

VI. Gegevensverwerking voor de verwerking van uw bestelling

Als u iets bij ons bestelt, dient de verwerking van uw gegevens voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst en voor de afhandeling van uw bestelling, inclusief betaling en levering. Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestellingen worden verwerkt, uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke opslagverplichtingen.

1. Keuze van de betalingsmethode

Na het kiezen van de betaalmethode wordt u gevraagd naar de gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de betreffende betaaldienstverlener. Deze betalingsinformatie wordt direct doorgestuurd naar de betreffende betalingsdienstaanbieder en wordt niet door ons opgeslagen. Wij slaan de gegevens die u invoert voor de facturering en het (eventueel andere) afleveradres op in uw gebruikersaccount, zodat u deze de volgende keer dat u winkelt niet opnieuw hoeft in te voeren. U kunt deze gegevens op elk moment in de toekomst wijzigen.
Indien u niet akkoord gaat met de u aangeboden betaalmethode(n), kunt u ons dit schriftelijk melden per brief of per e-mail aan klantenservice@westwing.nl. We zullen de beslissing dan opnieuw bekijken in het licht van uw standpunt.

2. Creditcardbetaling

Wanneer u met een creditcard betaalt, geeft onze betalingsprovider ons de zogenaamde Payment ID en de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer. Dit dient om uw bestelling te authentiseren en toe te wijzen en dus voor uw veiligheid. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betaling worden rechtstreeks door de betalingsprovider verzameld. De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 lid 1 b) EU-AVG (uitvoering van de overeenkomst voor de uitvoering en verwerking van overeenkomsten) of art. 6 lid 1 f) EU-AVG (belangenafweging, gebaseerd op ons belang om u een veilige creditcardbetalingsoptie aan te bieden).

3. Aankoop op rekening

Om u een aankoop op rekening te kunnen aanbieden, voeren wij of BillPay GmbH, een door ons ingeschakelde betaaldienstverlener, indien nodig een kredietcontrole uit.
Voor dit doel geeft Westwing of BillPay GmbH de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole (voornaam, achternaam en adresgegevens) door aan een of meer van de volgende bedrijven: Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, 80939 München, Regis24 GmbH, Zehdenicker Str. 21, 10119 Berlijn, Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergerstr. 11, 41460 Neuss, Bürger Wirtschaftsinformationen GmbH & Co KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg, SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland, die een overeenkomstige beoordeling maken op basis van wiskundig-statistische methoden.
In het kader van de kredietbeoordeling worden alle gegevens waarover wij beschikken, gecontroleerd. De kredietcontrole stelt ons in staat om het risico van niet-betaling in te schatten en te controleren of deze betaalmethode aan u kan worden aangeboden. De rechtsgrond voor de hierboven beschreven kredietbeoordeling is artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-AVG (belangenafweging, gebaseerd op het belang van Westwing om niet in gebreke te blijven bij de betaling).
Redenen voor het niet kunnen aanbieden van een aankoop op rekening kunnen onder andere zijn dat het leverings- en factuuradres verschillend zijn, een pakstation of pakketdepot als factuur en/of afleveradres is opgegeven, of dat er betalingsmoeilijkheden zijn bij eerdere bestellingen.

4. PayPal

Als u kiest voor de betaalmethode "PayPal (Braintree)", worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, het te betalen bedrag en het IP-adres) doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, zodat u de betaling aan ons kunt autoriseren naar PayPal. Hiervoor heeft u een PayPal-rekening nodig. Met deze betaalmethode kunt u met één klik betalen, zonder dat u bij elke aankoop opnieuw moet inloggen bij PayPal met al uw gegevens. Meer informatie vindt u op: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL https://www.braintreepayments.com/nl/legal/braintree-privacy-policy. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, 1 lit. b) EU-AVG.
Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. De wettelijke basis voor de daarmee samenhangende gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, 1 lit. b) EU-AVG, d.w.z. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst om uw aankoop via PayPal te betalen. De gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Deze transmissie wordt gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Voor meer informatie over het privacybeleid van PayPal kunt u terecht op de website van PayPal op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL. De wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f) EU-AVG (belangenafweging, gebaseerd op ons belang om u effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden en in dit kader fraude te voorkomen).

5. Onmiddellijke overschrijving

Betalingen via een directe overschrijving worden verwerkt door Payment Network AG, Fußbergstr. 1, 82131 Gauting (ingeschreven in het handelsregister van de districtsrechtbank van München onder HRB 161963, directie: Christoph Klein, Dr. Jens Lütcke, Georg Schardt).

6. Incassosysteem

Als u kiest voor de SEPA-incassobetaalmethode, wordt u gevraagd om uw rekeningnummer en bankcode of uw IBAN en BIC op te geven. Door het doorgeven van deze gegevens geeft u Westwing een SEPA-mandaat om het corresponderende factuurbedrag van de door u opgegeven rekening te incasseren. U kunt het SEPA-mandaat te allen tijde in tekstvorm (bijv. per e-mail) intrekken. Het incassobedrag wordt geïnd vanaf vijf (5) werkdagen na afronding van het bestelproces. Bij de orderbevestiging informeren wij u nogmaals over het tijdstip van de debitering van het incassobedrag (voorschotinformatie). De termijn voor de kennisgeving van de voorafgaande informatie vóór de debitering wordt verkort tot vijf (5) werkdagen. U moet Westwing de kosten van een terugboeking vergoeden die ontstaan door onvoldoende saldo op de rekening, onjuiste bankgegevens of een onterecht bezwaar tegen de afboeking van uw kant, voor zover u daarvoor verantwoordelijk bent.

7. Het veiligstellen van uw bestelling

Om betalingsachterstanden te voorkomen, controleren we frequente fraudepatronen en opvallende kenmerken. Voor dit doel worden bestel- en betalingsgegevens (bijv. adres, artikel, betaalmethode) en apparaatinformatie (bijv. apparaat, browser) verwerkt. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-AVG, gebaseerd op ons rechtmatige belang van bescherming tegen misbruik.
Meer informatie over de aangeboden betaalmethoden vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

VII. Gegevensverwerking wanneer u contact met ons opneemt

U heeft verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. U kunt contact opnemen met onze klantenservice:
- via de telefoon,
- per fax,
- per brief,
- per e-mail,
- via het contactformulier, of
- in de live chat (Whatsapp). Wij maken gebruik van de externe dienstverlener: Whappodo.com! Ltd.
Om uw aanvraag te kunnen verwerken, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, klant, bestel- en artikelnummer, evenals andere informatie die u aan ons doorgeeft. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 b) EU-AVG (uitvoering van de overeenkomst - de verwerking van de gegevens van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst om de vragen of zorgen te beantwoorden) of Art. 6 lid 1 f) EU-AVG (belangenafweging - op basis van ons belang bij de verwerking van verzoeken van gebruikers van onze website).

VIII. Verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

1. Nieuwsbrief

De wettelijke basis voor het versturen van onze nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) EU-AVG. Onze nieuwsbrieven worden verstuurd door de postorderdienst Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 München, Duitsland ("Mapp"). Er is een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens gesloten met Mapp in overeenstemming met artikel 28 EU-AVG. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Mapp. https://mapp.com/privacy/.
In onze nieuwsbrieven maken we gebruik van commercieel beschikbare technologieën waarmee de interacties in de nieuwsbrief kunnen worden gemeten (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, het aanklikken van links). Wij gebruiken deze gegevens voor algemene statistische evaluaties en om onze inhoudelijke en klantcommunicatie te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van kleine afbeeldingen die in de nieuwsbrief zijn ingebed (zogenaamde pixels). De wettelijke basis hiervoor is ons legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-AVG. Onze nieuwsbrief is een integraal onderdeel van onze winkelgemeenschap waarmee we relevante content voor onze klanten willen aanbieden. Indien u de analyse van het gebruikersgedrag niet wenst te ontvangen, kunt u zich standaard afmelden voor de nieuwsbrief of afbeeldingen in uw e-mailprogramma deactiveren.

2. Communicatie met u op onze website/in onze app (bijv. via pop-upvensters of push-melding)

Wij maken gebruik van de serviceprovider Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA. ("Braze") om met u te communiceren op onze website. Hiervoor tonen we bijvoorbeeld pop-upvensters met een interactiemogelijkheid. Braze wordt ook gebruikt om pushmeldingen te versturen in onze app. Voor dit doel worden persoonsgegevens (inclusief naam en e-mailadres) verwerkt om de communicatie te personaliseren. Westwing heeft een overeenkomst gesloten met Braze conform artikel 28 EU-AVG. Meer informatie over de naleving van de gegevensbescherming door Braze vindt u hier: https://www.braze.com/privacy/. Als Braze persoonsgegevens doorgeeft aan de VS, gebeurt dit op basis van een overeenkomst met de standaardcontractbepalingen van de EU.

3. Gegevensverwerking voor deelname aan wedstrijden

Als u aan wedstrijden deelneemt, verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de wedstrijden. Zie de respectieve mededelingen over gegevensbescherming in de voorwaarden voor deelname aan de desbetreffende wedstrijd.

4. Aanpassing van de sociale media

Westwing is actief en aanwezig binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over verdere aanbiedingen van Westwing. Om te voldoen aan de vereiste transparantieverplichting informeren wij u hier over de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor zover wij die kennen en kunnen beïnvloeden.

4.1 Facebook en Instagram
Wij werken op de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde "fan pages") in samenwerking met Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, USA ("Facebook"), om daar te communiceren met volgers (zoals onze klanten en geïnteresseerden) en om informatie te verstrekken over onze producten, wedstrijden en andere acties. De overeenkomst met Facebook kan hier worden bekeken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. We kunnen statistieken van Facebook ontvangen over het gebruik van onze fanpagina's (bijv. aantal, namen, interacties zoals likes en commentaren, en geaggregeerde demografische en andere informatie of statistieken). Meer informatie over de aard en omvang van deze statistieken vindt u in de Facebook Page Statistics Notice en meer informatie over de respectievelijke verantwoordelijkheden vindt u in de Facebook Page Insights-bijlage. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de EU-AVG, gebaseerd op ons bovengenoemde rechtmatige belang.
Wij hebben geen invloed op gegevens die door Facebook op eigen verantwoordelijkheid worden verwerkt volgens de gebruiksvoorwaarden van Facebook. We willen er echter op wijzen dat wanneer u de fanpagina's bezoekt, gegevens over uw gebruiksgedrag worden overgedragen van Facebook en de fanpagina's naar Facebook. Facebook zelf verwerkt bovengenoemde informatie om meer gedetailleerde statistieken te maken en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden, waarop wij geen invloed hebben. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in het databeleid van Facebook. Voor zover wij bij de exploitatie van de fanpagina's uw persoonlijke gegevens ontvangen, heeft u recht op de rechten die in dit privacybeleid worden vermeld. Als u uw rechten tegen Facebook wilt doen gelden, kunt u het gemakkelijkst rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Facebook kent zowel de details van de technische werking van de platforms en de bijbehorende gegevensverwerking als de specifieke doeleinden van de gegevensverwerking en kan op verzoek passende maatregelen nemen als u uw rechten uitoefent. Wij ondersteunen u graag bij het uitoefenen van uw rechten voor zover wij dat kunnen en zullen uw verzoeken doorsturen naar Facebook.

4.2 YouTube-kanaal
We gebruiken het platform YouTube.com om onze eigen video's te plaatsen en openbaar te maken. YouTube wordt aangeboden door een derde partij die niet aan ons is gelieerd, namelijk YouTube LLC die wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ("Google"). Zodra u ons YouTube-kanaal betreedt, maakt uw browser verbinding met YouTube en verzendt hij informatie. De informatie die door YouTube wordt verzameld, omvat unieke identificatoren, het type en de instellingen van de browser, het type en de instellingen van het apparaat, het besturingssysteem, mobiele netwerkinformatie zoals de naam van de mobiele operator en het telefoonnummer en versienummer van de App. YouTube verzamelt ook gegevens over de manier waarop uw apps, browsers en apparaten met zijn diensten omgaan. Dit omvat IP-adres, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijzende URL van uw aanvraag. YouTube verzamelt ook informatie over uw activiteiten (bijvoorbeeld termen die u zoekt, video's die u bekijkt, enzovoort). Alle gegevens die via ons YouTube-kanaal over u worden verzameld, worden door YouTube verwerkt. De details van de informatie die YouTube ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, worden beschreven in het privacybeleid, dat beschikbaar is op https://policies.google.com/privacy.
Daarnaast nemen we af en toe video's die op YouTube zijn opgeslagen direct op onze website op. In deze integratie wordt de inhoud van de YouTube-website in delen van een browservenster weergegeven. De YouTube-video's zijn echter alleen toegankelijk door er afzonderlijk op te klikken. Deze techniek wordt ook wel "framing" genoemd. Als u een (sub)pagina van ons internetaanbod oproept waarop YouTube-video's in dit formulier zijn geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de internetpagina weergegeven door uw browser te informeren. De integratie van YouTube-content wordt alleen uitgevoerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Dit wordt verzorgd door YouTube zelf, zodat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat opslaat. Wanneer u echter de betreffende pagina's oproept, worden het IP-adres en andere gegevens (bijv. website waar de aanvraag vandaan komt (link), gebruikte browser) doorgegeven. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegewezen, tenzij u bent ingelogd op YouTube of een andere Google-service (bijv. Google+) of permanent bent ingelogd voordat u de pagina oproept. Zodra u op klikt om te beginnen met het afspelen van een ingesloten video, zal de verbeterde privacymodus van YouTube alleen cookies op uw apparaat opslaan die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, tenzij u momenteel bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en -uitbreidingen.

4.3 TikTok-kanaal
We publiceren korte videoclips in de TikTok-app om onze producten en ons Westwing-merk te promoten en openbaar te maken. Wanneer u de TikTok-app, TikTok Inc, 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA ("TikTok") bezoekt, verzamelt en verwerkt u persoonlijke informatie.
TikTok stelt een bepaald deel van deze gegevens in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm ter beschikking van de exploitanten van TikTok-profielen. Dit omvat het aantal nieuwe volgers, demografische gegevens zoals geslacht en land, zonder enige verwijzing naar identificeerbare personen. Westwing kan dus geen enkele bezoeker van het TikTok-profiel identificeren. Als exploitant van dit profiel ontvangt Westwing anonieme statistische gegevens (zogenaamde insights) van TikTok. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de betreffende bezoeker. De gegevens in de statistieken worden door ons uitsluitend gebruikt voor de analyse van het gebruikersgedrag, zodat we ons TikTok-profiel en ons aanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften en interesses van de bezoekers. Het gebruik van uw gegevens die TikTok aan ons doorgeeft is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) EU-AVG: om gegevensanalyses uit te voeren, het gebruik van onze TikTok-site statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren, om onze artikelen en video's op onze website op de markt te brengen, om ons aanbod en onze producten voortdurend te verbeteren en te beheren.
Meer informatie over de gegevensverwerking door TikTok is te vinden in het TikTok-privacybeleid op: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en.

4.4 Pinterest
We hebben een Westwing-account op https://nl.pinterest.com/of in de Pinterest-app waar we inspiratie voor Home & Living publiceren en reclame maken voor onze producten. Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest") is verantwoordelijk voor Pinterest. Wanneer u zich registreert voor Pinterest of Pinterest gebruikt, verstrekt u Pinterest vrijwillig bepaalde informatie, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto's, spelden, opmerkingen en alle andere informatie die u aan Pinterest verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Pinterest uw IP-adres, dat wordt gebruikt om uw locatie te benaderen als u ervoor kiest om uw exacte locatie bekend te maken, evenals andere internet- en elektronische netwerkactiviteiten (inclusief welke pinnen u aanklikt, welke borden u maakt en welke tekst u toevoegt in een commentaar of beschrijving, etc.). Voor meer informatie kunt u terecht op https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

IX. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een internetserver naar uw browser worden overgebracht en op de harde schijf worden opgeslagen. Er zijn zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen.
Afhankelijk van de cookies die u selecteert, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, de volgende keer dat u de website bezoekt met hetzelfde eindapparaat, naar onze website of naar een andere website waartoe de cookie behoort, gestuurd. Dit helpt ons om onze website optimaal te ontwerpen en weer te geven volgens uw voorkeuren.
Onder de knop "Cookie-instellingen" kunt u te allen tijde bepalen welke cookies u wilt toestaan.

In principe onderscheiden we vier verschillende cookiescategorieën:

1. Absoluut noodzakelijke cookies

Basisfuncties mogelijk maken en noodzakelijk voor de goede werking van de website. Als geregistreerde gebruiker blijft u bijvoorbeeld altijd ingelogd als u verschillende subpagina's van onze website bezoekt en hoeft u uw inloggegevens niet telkens opnieuw in te voeren als u een nieuwe pagina opent. De wettelijke basis voor het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies op onze website is art. 6 lid 1 lit. f) EU-AVG (legitiem belang, hier in de technisch foutloze levering van onze website en de diensten die erdoorheen worden aangeboden). Het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies is mogelijk en toegestaan zonder uw voorafgaande toestemming.
U kunt onze website ook bezoeken zonder absoluut noodzakelijke cookies te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer bij uw volgende bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen in "cookies weigeren". U vindt de betreffende procedure in de handleiding van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunt u echter beperkingen ondervinden in het gebruik van sommige delen van onze website. Daarnaast gebruiken we de volgende cookies, maar we gebruiken ze alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven:

2. Functionele cookies

Onze website in staat stellen om reeds ingevoerde informatie (zoals geregistreerde naam) op te slaan en u verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Als u deze cookies niet toestaat, kan het zijn dat sommige van deze diensten niet goed functioneren.

3. Prestatiecookies

Ons in staat stellen bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons vragen te beantwoorden over welke pagina's het meest populair zijn, welke het minst gebruikt worden en hoe bezoekers zich verplaatsen op de site. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze website heeft bezocht.

4. Marketingcookies

Kan door onze reclamepartners op onze website worden geplaatst. Ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die u bezoekt of om advertenties op maat te presenteren. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.

5. Details over de individuele cookies

5.1. GOOGLE RECAPTCHA
We gebruiken de service reCAPTCHA van Google. Door middel van de dienst kan een vraag worden gesteld om te onderscheiden of de invoer menselijk of onrechtmatig is door middel van geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de service reCAPTCHA naar Google. Hiervoor wordt uw input naar Google gestuurd en daar gebruikt. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het wordt gebruikt. Het door uw browser in het kader van reCaptcha verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor deze gegevens gelden de afwijkende regels voor gegevensbescherming van het bedrijf Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5.2 PINTEREST
We gebruiken de service van Pinterest op onze website via Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). De "Pin it"-knop op onze site informeert Pinterest dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest dit bezoek aan onze website toewijzen aan uw Pinterest-account en zo de gegevens koppelen. De gegevens die worden verzonden door op de knop "Pin it" te klikken, worden door Pinterest opgeslagen. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik ervan, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Pinterest, dat beschikbaar is op http://pinterest.com/about/privacy/. Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Pinterest-account, moet u uitloggen van uw Pinterest-account voordat u onze website bezoekt.

5.3. PINTEREST TAG
We gebruiken Pinterest Tag om onze Pinterest-campagnes af te stemmen op uw behoeften, ze verder te optimaliseren en hun conversie te meten. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de Pinterest-advertenties die we initiëren alleen worden weergegeven aan die Pinterest-gebruikers die interesse hebben getoond in ons aanbod, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze Pinterest-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de betreffende gebruiker en hem of haar niet storen. Het stelt ons ook in staat om de acties van Pinterest-gebruikers te volgen nadat ze een van onze Pinterest Ads hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit helpt ons bij het meten van de conversie van elke campagne voor statistische doeleinden, marktonderzoek en facturering. De volgende informatie wordt bij gebruik verwerkt:
- Apparaatinformatie (bijv. type, merk)
- Gebruikt besturingssysteem (bijv. iOS 11)
- IP-adres van het gebruikte apparaat
- Tijdstip van de oproep van ons aanbod
- De aard en de inhoud van de campagne, en
- De reactie op de betreffende campagne (bijvoorbeeld door op een knop te klikken)
- Apparaat-ID's, die bestaan uit individuele kenmerken van uw eindapparaat. Op basis van deze apparaat-ID's kunnen we uw apparaat ook op de website herkennen. Voorbeelden van dergelijke apparaat-ID's zijn.
De gegevens die op deze manier worden verzameld zijn voor ons anoniem en stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over uw identiteit. Als u na uw bezoek aan onze website inlogt op uw Pinterest-account of onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd, is het mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Pinterest, waarover wij u graag willen informeren. Pinterest kan deze gegevens koppelen aan uw Pinterest-account en kan ze ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

5.4 BING ADS
Op onze website gebruiken we de Bing Ads, het conversie tracking systeem van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft Bing Ads"). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing advertentie op onze website bent gekomen. Zo kunt u zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt en doorgestuurd is naar onze website en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. We weten alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing advertentie heeft geklikt en doorgestuurd is naar een conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker bekendgemaakt. Voor meer informatie over Microsoft Bing Ads privacy en cookies kunt u terecht op de Microsoft-website https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

5.5. GOOGLE GOOGLEADSERVICES / GOOGLE ADWORDS CONVERSIE TRACKING
Onze website maakt gebruik van cookies voor zogenaamde "conversie tracking" wanneer u op een advertentie van Google klikt. Dit helpt ons te herkennen of een bezoeker via een Google-advertentie naar onze website is gekomen. Google maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Als u meer wilt weten over deze methoden, klik dan hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

5.6. GOOGLE DUBBELKLIK
Doubleclick by Google is een dienst van Google, die gebruik maakt van cookies om u relevante advertenties te presenteren. Hierbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan uw browser toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn getoond en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van cookies door DoubleClick stelt Google en haar partnerwebsites in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. Een overdracht van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens combineren met andere gegevens die door Google worden verzameld.

5.7. GOOGLE-WEBLETTERTYPEN
Google-webfonts (http://www.google.com/webfonts/ ) worden gebruikt om de weergave van verschillende informatie op onze website te verbeteren. De webfonts worden bij het oproepen van de website naar de cache van de browser overgebracht om ze te kunnen gebruiken voor de weergave. Als de browser geen Google-weblettertypen ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven. Gegevens die in verband met paginaweergaven worden ingediend, worden naar resource-specifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com gestuurd. Ze zijn niet gekoppeld aan gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geauthenticeerde Google-services zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypes niet van de Google-servers worden geladen (bijv. door add-ons zoals NoScript of Ghostery voor Firefox te installeren). Als uw browser de Google-lettertypen niet ondersteunt of als u de toegang tot de Google-servers verhindert, wordt de tekst in het standaardlettertype van het systeem weergegeven. Voor informatie over het privacybeleid van Google Web Fonts kunt u terecht op: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

5.8. GOOGLEANALYSE MET ANONIMISERINGSFUNCTIE
Wij maken op onze website gebruik van cookies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker over verschillende apparaten heen te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met IP-anonimisering om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-afscherming). Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-AVG. De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google. De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch gewist. Zoals bij alle cookies kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zie paragraaf XI. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de installatie van https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Google Analytics op verschillende apparaten wordt verzameld, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren.

5.9. GOOGLE REMARKETING
Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google. Deze functie wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het Google advertentienetwerk. De technologie stelt ons in staat om automatisch gegenereerde, gerichte advertenties te plaatsen na uw bezoek aan onze website. De advertenties zijn gebaseerd op de producten en diensten die u bij uw laatste bezoek aan onze website heeft aangeklikt. Google slaat normaal gesproken informatie op zoals uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek. Deze informatie wordt gebruikt om de webbrowser aan een specifieke computer toe te wijzen. Op de pagina's van het advertentienetwerk van Google kan de bezoeker vervolgens reclame krijgen met betrekking tot inhoud die de bezoeker eerder heeft opgeroepen op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Als u op https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated hebt afgesproken dat Google uw browsegeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie van uw Google-account gebruikt om advertenties te personaliseren, werkt de remarketingfunctie ook op andere apparaten. Google verzamelt uw Google-ID en gebruikt deze met het oog op apparaatherkenning. Volgens eigen verklaringen verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. U kunt meer informatie over het gebruik van cookies door Google lezen in het privacybeleid van Google.

5.10. GOOGLE ANALYTICS (GA) PUBLIEK
Onze website maakt gebruik van GA Audience, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna GA Audience genoemd). GA Audience gebruikt onder andere cookies die op uw computer en andere mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, etc.) worden opgeslagen om het gebruik van deze apparaten te helpen analyseren. Een deel van deze gegevens wordt geanalyseerd over de verschillende apparaten heen. Google Audience krijgt toegang tot de cookies die in het kader van het gebruik van Google Adwords en Google Analytics worden aangemaakt. Meer informatie over gegevensbescherming bij gebruik van GA Audience vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

5.11. VIMEO-PLUGINS
Voor de integratie van video's maken we onder andere gebruik van de provider Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met het hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Op sommige van onze websites maken we gebruik van plugins van de provider Vimeo. Wanneer u websites bezoekt die met een dergelijke plugin zijn uitgerust, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u op de startknop van een video klikt, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. Voor meer informatie over gegevensverwerking en het privacybeleid van Vimeo kunt u terecht op https://vimeo.com/privacy.

5.12. YOUTUBE IN UITGEBREIDE GEGEVENSBESCHERMINGSMODUS
We gebruiken de provider YouTube om video's te integreren. De video's werden ingebed in de uitgebreide privacymodus. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube echter ook cookies om informatie over de bezoekers van zijn site te verzamelen. YouTube gebruikt deze cookies onder andere om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en zijn diensten te verbeteren. Dit leidt ook tot een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u de video start, kan dit leiden tot verdere gegevensverwerking. We hebben hier geen controle over. Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, zie het privacybeleid op http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

5.13. SEGMENT
Wij maken ook gebruik van de dienst Segment, die wordt geleverd door Segment Inc., 101 15th St San Francisco, CA 94103, VS ("Segment"). Segment verzamelt en bewaart je gegevens waarmee gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen kunnen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om je gebruiksgedrag te analyseren en om ons aanbod voor je te verbeteren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, die ons in staat stellen je te herkennen wanneer je onze website opnieuw bezoekt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens van de pseudoniemdrager. De relevante gegevens kunnen worden overgebracht naar servers van Segment in de VS en daar worden opgeslagen. De rechtsgrondslag hiervoor is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 10 juli 2023 (het zogenaamde Data Privacy Framework) op grond van art. 45 GDPR of art. 49 lid 1 a) GDPR in combinatie met je toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens is je toestemming, Art. 6 para. 1 zin 1 a) GDPR in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG. Dit betekent dat we deze service niet gebruiken, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, het gemakkelijkst via onze Consent Manager. Meer informatie vind je in het privacybeleid van Segment: https://segment.com/docs/legal/privacy/.

5.14. HOTJAR
Wij gebruiken de webanalysedienst Hotjar van Hotjahr Limited, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar"). Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om je gebruikersgedrag en interacties met onze website te analyseren en evalueren. Dit helpt ons om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren en een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van gebruikers op de website (bijv. klikken, scrollen, muisbewegingen). Je IP-adres wordt afgekapt voordat de gebruiksstatistieken worden geanalyseerd, zodat er geen directe conclusies kunnen worden getrokken over je identiteit. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens is je toestemming, Art. 6 para. 1 zin 1 a) GDPR in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG. Dit betekent dat we deze service alleen gebruiken als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, het gemakkelijkst via onze toestemmingsmanager. Meer informatie vind je in de 'over Hotjar' sectie op https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotja.

5.15. BRAZE
We gebruiken de webanalysedienst Braze van Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA, ("Braze") om met je te communiceren op onze website en om inzicht te krijgen in de functie en het gebruik van onze mobiele content op je apparaat. We tonen bijvoorbeeld pop-upvensters met een interactiemogelijkheid. Braze wordt gebruikt om pushmeldingen te versturen in onze app. We gebruiken Braze eveneens om je gepersonaliseerde promoties en informatie over onze producten te sturen. We gebruiken Braze ook om je te informeren over producten die je bent vergeten in je winkelmandje. De relevante gegevens kunnen worden overgebracht naar Braze-servers in de VS en daar worden opgeslagen. De rechtsgrondslag hiervoor is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 10 juli 2023 (het zogenaamde Data Privacy Framework) krachtens art. 45 GDPR of art. 49 lid 1 a) GDPR in combinatie met je toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens is je toestemming, Art. 6 para. 1 zin 1 a) GDPR in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG. Dit betekent dat we deze service niet gebruiken, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst, het gemakkelijkst via onze toestemmingsmanager.

5.16. CRITEO
We gebruiken ook het remarketingtool van het bedrijf Criteo, SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk, op onze website en in onze app. Dit stelt ons in staat om op partnerwebsites en in apps gepersonaliseerde advertenties voor producten te tonen die je interesseren op basis van de producten die je hebt aangeklikt op onze website of in onze app. Voor dit doel worden de bovengenoemde gegevens over je eerdere surfgedrag door Criteo gekoppeld aan een unieke identificatiecode, zoals een identificatiecookie of een andere soortgelijke technologie (bijv. mobiele advertentie-ID's en technologieën die niet op cookies zijn gebaseerd). De rechtsgrondslag in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is je toestemming Art. 6 para. 1 a) GDPR in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG. Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken - het gemakkelijkst via onze Cookie Consent Manager of via de volgende link https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ - intrekken. Als Criteo persoonsgegevens doorgeeft aan niet-EU- of EER-landen, dan is het op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie op grond van art. 45 van de GDPR of op basis van passende gegevensbeschermingsgaranties op grond van art. 46 van de GDPR, bijvoorbeeld het afsluiten van de EU-standaardcontractbepalingen. Je gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de gespecificeerde verwerkingsdoeleinden. Meer informatie over de verwerking van je gegevens door Criteo vind je hier: http://www.criteo.com/de/privacy .

5.17. KLEAR
We gebruiken de influencer marketing service Klear, van Meltwater Deutschland GmbH, Jannowitz Centre, Brückenstrasse 6, 10179 Berlijn. Hiermee kunnen we influencer-marketingprogramma's opzetten en influencer-campagnes meten en analyseren. Klear gebruikt cookies om het succes van campagnes op onze website te volgen. Deze analyses helpen ons onder andere bij het zoeken naar influencers in sociale netwerken op basis van regio, taal, branche, hashtag en eerdere samenwerkingen en om datagestuurde beslissingen te nemen over onze influencer marketingstrategie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens is jouw toestemming, Art. 6 para. 1 zin 1 a) GDPR in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG. Dit betekent dat we deze service niet zullen gebruiken tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, het gemakkelijkst via onze toestemmingsmanager. Meer informatie over de naleving van gegevensbescherming door Braze vindt je hier: https://klear.com/legal/cookies ; https://klear.com/legal/privacy-notice-for-influencers.

5.18. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Wij gebruiken Facebook Custom Audiences op onze website met de zogenaamde pixelfunctie ("Facebook Pixel") en de server-side conversie API van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (""Meta"") om op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") weer te geven wanneer je het sociale netwerk Facebook of andere apps en websites die zijn gekoppeld aan Facebook bezoekt en om gebruikersgedrag te meten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens is jouw toestemming, Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR in combinatie met. § 25 lid 1 TTDSG. Dit betekent dat we deze reclametools niet gebruiken, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Facebook Custom Audiences of pixels. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, het gemakkelijkst via onze toestemmingsmanager. Als je bent aangemeld bij jouw Facebook-account, kunt je bovendien bezwaar maken tegen de gegevensverwerking via de volgende link: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu. Nadat Facebook-pixels op onze website zijn geïntegreerd, maakt jouw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de servers van Meta, zodat webgebeurtenissen van jouw browser via een serververbinding rechtstreeks naar Meta kunnen worden verzonden voor een uitgebreide synchronisatie van de geïntegreerde Facebook-pixel. Hierdoor krijgt Meta bijvoorbeeld de informatie dat je op een bepaalde advertentie of een bepaald product op onze website hebt geklikt, waardoor wij jou advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses. Met behulp van de Facebook-pixel en de API kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties bijhouden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt en interactie hebben gehad met onze producten (zogenaamde "conversie"). Als je bent geregistreerd bij een Meta-dienst, kan Meta het websitebezoek toewijzen aan jouw account, aangezien uw persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, IP-adres, mobiele adverteerder-ID, Facebook app-gebruikers-ID en Facebook pagina-gebruikers-ID ("persoonlijke gegevens") door ons in gehashte vorm via de pixel naar Meta worden verzonden en gedeeltelijk worden verrijkt met bestaande trackinggegevens. Zelfs als je niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Meta jouw persoonlijke gegevens achterhaalt en gebruikt om jouw profiel aan te maken. We gebruiken ook de remarketingtool Custom Audiences van Facebook, die ook de Facebook-pixel gebruikt, om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven wanneer je onze website of andere websites bezoekt die ook de Facebook-pixel hebben geïntegreerd en om onze website interessanter voor je te maken. De verzamelde informatie wordt opgeslagen op de servers van Meta, onder andere in de Verenigde Staten. In deze gevallen heeft Meta verklaard dat het een standaard heeft opgelegd die overeenkomt met het vroegere EU-VS-privacyschild en heeft het beloofd de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming na te leven bij de internationale overdracht van gegevens. We zijn ook zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen met Meta, die tot doel hebben een passend niveau van gegevensbescherming te handhaven in het derde land. Meta verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience of in het privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/policy . Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Meta, zijn wij en Meta gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Meta. De verwerking door Meta na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.19. Google Customer Match
We maken ook gebruik van de Google Customer Match-service van Google, waarmee we op interesses gebaseerde advertenties kunnen tonen aan bezoekers van onze website op basis van hun eerdere surfgedrag op onze website en websites van derden, evenals in apps en e-mails. Google gebruikt hiervoor cookies of advertentie-ID's. De relevante gegevens kunnen worden overgebracht naar servers van Google in de VS en daar worden opgeslagen.De rechtsgrondslag hiervoor is het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 10 juli 2023 (het zogenaamde Data Privacy Framework) op grond van art. 45 GDPR of art. 49 lid 1 a) GDPR in combinatie met jouw toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens is jouw toestemming, Art. 6 para. 1 zin 1 a) GDPR in combinatie met§ 25 lid 1 TTDSG.Dit betekent dat we deze service niet gebruiken, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan.Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, het gemakkelijkst via onze toestemmingsmanager.Als je geen op interesses gebaseerde advertenties van Google Customer Match wilt ontvangen, kan je zich hiervoor ook afmelden via de volgende websites: http://www.networkadvertising.org/choices/; http://www.youronlinechoices.com/. Meer informatie over de naleving van de gegevensbescherming door Google vindt je hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?sjid=2821624592503930728-EU .

X. Beveiligde gegevensoverdracht en gegevensbeveiliging

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken, zijn gebonden aan de geldende wetten op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, worden deze tijdens de overdracht gecodeerd. Dit betekent dat uw gegevens niet kunnen worden misbruikt door derden. Onze veiligheidsmaatregelen zijn onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze gegevensbeschermingsverklaringen worden voortdurend herzien.

XI. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht en het recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met de eisen van de wet op de gegevensbescherming.

• Recht op informatie
U kunt van ons informatie vragen of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

• Recht op correctie
Als wij uw gegevens onvolledig of onjuist verwerken, kunt u te allen tijde eisen dat wij deze corrigeren of aanvullen.

• Recht op verwijdering
U kunt de verwijdering van uw gegevens van ons eisen als wij ze illegaal verwerken of als de verwerking onevenredig veel inbreuk maakt op uw gerechtvaardigde beschermingsbelangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde opslagverplichtingen. Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren.

• Recht op beperking van de verwerking
U kunt eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken als:
- u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.
- de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u weigert de gegevens te laten verwijderen en eist in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens,
- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u de gegevens nog steeds nodig heeft om juridische claims te doen gelden of te verdedigen, of
- u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking van de gegevens.

• Recht op gegevensoverdracht
U kunt van ons verlangen dat wij uw gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u verstrekken en dat u deze gegevens ongehinderd aan een andere verantwoordelijke partij kunt doorgeven, mits wij deze gegevens verwerken op basis van een door u verleende en door u herroepbare toestemming of voor de uitvoering van een contract tussen ons, en deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Indien technisch mogelijk kunt u ons verzoeken om uw gegevens direct door te geven aan een andere verantwoordelijke.

• Recht van bezwaar
Indien wij uw gegevens verwerken uit een legitiem belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.

• Recht van beroep
Als u van mening bent dat wij uw gegevens in strijd met de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verwerken, neem dan contact met ons op, zodat wij uw vragen kunnen ophelderen. Natuurlijk heeft u ook het recht om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het betreffende staatsbureau voor toezicht op de gegevensbescherming.
Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

XII. WIJZIGINGEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen indien nieuwe technologieën dit noodzakelijk maken. Indien er fundamentele wijzigingen worden aangebracht in deze gegevensbeschermingsverklaring, zullen wij deze op onze website bekendmaken.

Status: juli 2020