ALGEMENE VOORWAARDEN


INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen en toepassingsgebied
2. Lidmaatschap bij Westwing
3. Gebruik van de Westwing
4. Contractuele partners en taal
5. Prijzen en verzendkosten
6. Betaling
7. Vouchers
8. Levering
9. Algemene informatie over retourzendingen
10. Herroepingsrecht voor consumenten
11. Vrijwillig recht op terugkeer
12. Aansprakelijkheid
13. Service en klachten
14. Disclaimer voor hyperlinks
15. Gegevensbeveiliging
16. Beeldrechten
17. Slotbepalingen

1. Algemeen en toepassingsgebied

Westwing B.V., Singel 512-2, 1017 AX Amsterdam, Nederland (hierna "Westwing") exploiteert een winkelgemeenschap (hierna "westwing.nl") op het internetportaal www.westwing.nl. Op westwing.nl worden aan de leden van de winkelgemeenschap (hierna "leden", individueel ook "lid") goederen en diensten te koop aangeboden. De aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op meerderjarige eindverbruikers met een factuuradres in Nederland en België. De goederen worden uitsluitend verkocht in huishoudelijke hoeveelheden. De aanbiedingen worden gedaan in het kader van verkoopacties, d.w.z. dat zij beperkt zijn in tijd en hoeveelheid (hierna "verkoopacties"). Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met leden via westwing.nl en, in het algemeen, op alle zakelijke relaties tussen Westwing en haar leden. Westwing accepteert geen andere algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien werkdagen als termijnen zijn aangegeven, worden daaronder verstaan alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

2. Lidmaatschap bij Westwing

Aanbiedingen op westwing.nl zijn slechts toegankelijk voor de beperkte kring van leden. Registratie als lid is mogelijk op westwing.nl. Het lidmaatschap is gratis. Opzeggingen kunnen per e-mail worden gestuurd naar klantenservice@westwing.nl. Ieder lid krijgt met een wachtwoord beveiligde toegang.

3. Gebruik van westwing.nl

3.1 In de loop van de registratie als lid op westwing.nl, wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken. Artikel 16 is van toepassing. U bent verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens. Nadat u het registratieproces hebt voltooid of een medewerker van de klantenservice uw account volgens uw instructies heeft aangemaakt, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw registratie. U krijgt toegang tot het online aanbod op westwing.nl via een wachtwoord. U bent verplicht dit wachtwoord en eventuele andere toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden. Westwing behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.2 Indien u de mogelijkheid heeft om eigen content op westwing. nl te publiceren (b.v. reviews), garandeert u dat uw eigen content geen inbreuk maakt of inbreuk maakt op rechten van derden (b.v. persoonlijkheidsrechten of auteursrechten). In dit verband zult u Westwing op eerste verzoek volledig vrijwaren van aanspraken van derden. Door het aanleveren van de content aan Westwing verleent u Westwing alle eenvoudige gebruiksrechten, onbeperkt in tijd, ruimte en inhoud, en ook voor overdracht aan derden, die Westwing nodig heeft om de content, ook slechts gedeeltelijk, op westwing.nl te publiceren en te verspreiden.
3.3 Het is verboden om westwing. nl te gebruiken buiten het beoogde bereik, in het bijzonder om technische processen te verstoren of te manipuleren. Inmenging met de bedoeling om ongeoorloofde voordelen te behalen ten nadele van Westwing of andere leden zal resulteren in het onmiddellijke verlies van het lidmaatschap en het blokkeren van de ledenaccount.
3.4 U bent slechts gerechtigd om één ledenaccount tegelijk te registreren en te beheren op westwing. nl. Indien Westwing meerdere registraties constateert, zullen deze worden verwijderd.
3.5 In het met een wachtwoord beveiligde "Mijn Account" gedeelte op westwing. nl kunt u uw openstaande, geplaatste en/of afgeronde bestellingen bekijken en eventueel wijzigen, alsmede uw eigen gegevens, vouchers en eventuele abonnementen op nieuwsbrieven beheren en bewaren.
3.6 Westwing behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, waarschuwingen te geven, bestellingen te weigeren, de beschikbare betalingsmethoden te beperken, uw lidmaatschap te pauzeren of te beëindigen of door u ingezonden inhoud te verwijderen, in het bijzonder als u een buitensporig hoog retourpercentage hebt of een van de bepalingen uit dit artikel 3 (Virtuele Huisregels) overtreedt. Uw recht op opzegging volgens clausule 10 wordt op geen enkele manier beperkt door de voornoemde maatregelen. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door Westwing blijven onaangetast.

4. Contractsluitende partij en sluiting van het contract

4.1 Bij het sluiten van overeenkomsten op westwing. nl is uw contractuele partner uitsluitend Westwing.
4.2 Het aanbod van goederen op westwing. nl is geen bindend aanbod van een overeenkomst, maar moet worden begrepen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Door een bestelling te plaatsen door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet u een bindend contractueel aanbod. Na het plaatsen of verzenden van de bestelling, ontvangt u een bevestigingsmail van Westwing. De bevestigingsmail houdt geen aanvaarding van de overeenkomst in. Het contract wordt ten laatste aanvaard bij de verzending van de goederen.
4.4 Westwing bewaart de tekst van het contract en zendt u de bestelgegevens en de annuleringsvoorwaarden per e-mail.

5. Prijzen en verzendkosten

Voor bestellingen die op westwing.nl worden geplaatst, gelden de prijzen die op het moment van uw bestelling op de betreffende artikelpagina staan vermeld. De prijzen zijn definitieve prijzen inclusief de wettelijke BTW en alle andere prijsbestanddelen. Hiervan uitgezonderd zijn de verzendkosten. Deze worden voor uw bestelling apart in rekening gebracht en zijn met name afhankelijk van de prijs, de grootte en het gewicht van de goederen en de gekozen verzendmethode. De verzendkosten worden ook aangegeven op de artikelpagina.

6. Betaling

6.1 Westwing biedt in het bijzonder de betaalmethoden creditcard, iDEAL en PayPal aan. Westwing behoudt zich het recht voor om individuele betaalmethodes voor individuele goederen en klanten uit te sluiten en te verwijzen naar de andere betaalmethodes.
6.2 Westwing accepteert diverse creditcards, o.a. Visa en Mastercard. Westwing zal het factuurbedrag direct na het plaatsen van de bestelling van uw creditcard afschrijven.
6.3 Als je de betaalmethode kiest die wordt aangeboden door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, wordt de betaling aan Klarna gedaan. Als je Klarna gebruikt, zijn Klarna's gebruiksvoorwaarden (NL), Klarna's gebruiksvoorwaarden (BE), gegevensbeschermingsverklaring (NL), gegevensbeschermingsverklaring (BE), cookieverklaring (NL), cookieverklaring (BE), betalen in 3 termijnen (NL), nu kopen - later betalen-voorwaarden (NL), nu kopen - later betalen-voorwaarden (BE), impressie kopersbescherming (NL) van toepassing.

7. Vouchers

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle Westwing-vouchers: 7.1 Vouchers kunnen alleen ingewisseld worden voor producten en services. Je kunt ze niet gebruiken om vouchers terug te kopen.
7.2 Vouchers kunnen ingewisseld worden op Westwing.nl en/of westwing.nl, maar zijn niet van toepassing op verzendkosten.7.3 Als de prijs van uw bestelling hoger is dan het tegoed van een voucher, kunt u het verschil bijbetalen via de aangeboden betalingswijzen.
7.3 Vouchers worden nooit contact uitbetaald en ontvangen ook geen rente.
7.4 Verloren, in het speciaal gestolen, vouchers worden niet vergoed. Westwing is niet verantwoordelijk voor verloren vouchers.
7.5 Gift-vouchers
7.5.1 Gift-vouchers zijn vouchers die kunnen worden gekocht. Ze zijn alleen beschikbaar in de aangegeven periode. Een verlenging van de periode is niet mogelijk.
7.5.2 Als de prijs van je bestelling hoger is dan het tegoed van een cadeaubon, kun je het verschil bijbetalen via de aangeboden betaalmethoden. Als de prijs van je bestelling lager is dan het tegoed van een cadeaubon, kun je het verschil bij de volgende bestelling inwisselen.
7.5.3 Om technische redenen kan Westwing slechts één voucher per bestelling accepteren. Klanten kunnen contact opnemen met onze klantenservice in het geval van vouchers die onderworpen zijn aan een toeslag. De klantenservice zal dan de individuele vouchers die onderhevig zijn aan een toeslag herschrijven tot één totale voucher. De totale tegoedbon kan dan ook worden ingewisseld in een enkele bestelling.
7.5.4 In het geval van het ongedaan maken van een koopcontract om welke reden dan ook, zal de aankoopprijs worden terugbetaald door middel van een terugboeking op de tegoedbon, alsmede op het aanvullend gebruikte betaalmiddel, indien van toepassing.
7.6 Promotiovouchers, Refer-a-friend-vouchers
7.6.1 Promotievouchers zijn waardebonnen die worden uitgegeven in het kader van promotiecampagnes met een specifieke geldigheidsduur.
7.6.2 Refer-a-friend-vouchers zijn vouchers die je als starter hebt ontvangen op basis van een uitnodiging van een Westwing-lid. Ze kunnen niet worden ingewisseld als het uitnodigende Westwing-lid tijdelijk of permanent in hetzelfde huishouden woont als de eerste koper. Dezelfde beperking geldt voor refer-a-friend-vouchers die je als uitnodigend Westwing-lid hebt ontvangen omdat een uitgenodigd Westwing-lid een eerste aankoop heeft gedaan.
7.6.3 Promotievouchers en refer-a-friend vouchers zijn niet overdraagbaar en er kan een minimum bestelwaarde aan verbonden zijn. De waarde van de goederen moet dan ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Het is daarom niet mogelijk om een eventueel resterend tegoed terug te betalen of te crediteren als de waarde van de aankoop lager is dan de waarde van de voucher.
7.6.4 Refer-a-friend-vouchers en promotionele-vouchers kunnen beperkt zijn tot individuele producten. Ze zijn dan niet overdraagbaar op andere producten. Ze worden niet terugbetaald als u de goederen geheel of gedeeltelijk retourneert of als goederen slechts gedeeltelijk kunnen worden geleverd.
7.7 Compensatievouchers
7.7.1 Compensatievouchers zijn vouchers die niet via promotieacties gekocht of verkregen kunnen worden. Compensatievouchers kunnen door Westwing worden uitgegeven aan een Westwing-lid als compensatie, omdat bijvoorbeeld de geplaatste bestelling verkeerd is geleverd.
7.7.2 De bepalingen van de punten 7.5.2 tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing.
7.8 Westwing behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren, de vouchers van het Westwing-lid te annuleren en/of het Westwing lid in de toekomst uit te sluiten van het Refer-a-friend programma indien de voucher in strijd met deze bepalingen wordt ingewisseld.

8. Levering

8.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België op het door u opgegeven afleveradres.
8.2 Westwing zal uw goederen na afloop van de verkoopactie binnen de gestelde levertermijn verzenden, mits het factuurbedrag volledig op onze rekening is bijgeschreven. Eerdere levering is meestal niet mogelijk, aangezien de termijn afhankelijk is van leveranciers en fabrikanten. De specifieke levertijden worden u op de betreffende artikelpagina medegedeeld.
8.3 Westwing neemt geen enkel inkooprisico op zich, in het bijzonder niet in het geval van een generieke inkoop. Westwing is slechts gehouden tot levering uit de aanwezige voorraad zaken dan wel uit de levering van bij de leveranciers bestelde zaken. De leveringsplicht van Westwing geldt niet indien ondanks een bestaande dektransactie met de desbetreffende leverancier niet, niet volledig of niet tijdig wordt geleverd en Westwing hiervoor niet verantwoordelijk is, Westwing u hiervan onverwijld op de hoogte heeft gesteld en een afzonderlijk inkooprisico niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele vooruitbetalingen zullen door Westwing worden gerestitueerd.
8.4 In geval van overmacht zal de leveringstermijn dienovereenkomstig worden verlengd. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, tekorten aan energie en grondstoffen, transportknelpunten, bedrijfsstoringen door bijvoorbeeld brand, water, machineschade en blikseminslag, alsmede alle andere storingen die Westwing niet heeft kunnen voorzien en waarvoor zij niet verantwoordelijk is.
8.5 Westwing behoudt zich het recht voor om van de overeenkomst af te zien als de levering drie keer is mislukt door uw schuld. In dit geval zal Westwing de door u reeds gedane betalingen restitueren.
8.6 Westwing verzoekt u om duidelijke transportschade onmiddellijk te melden aan de bezorger en aan Westwing. Het melden van de schade heeft geen invloed op uw garantierechten, maar maakt het voor Westwing eenvoudiger om haar eigen aanspraken jegens de bezorger geldend te maken.

9. Algemene informatie over retourzendingen

Door het gevraagde retourlabel te gebruiken, verklaart u dat alleen producten die bij Westwing zijn gekocht in de retourverpakking zitten of dat alle informatie van de producten is verwijderd voor de retourzending. Westwing is niet verantwoordelijk voor enige items die abusievelijk zijn achtergebleven in het door u geretourneerde product of de verpakking waarin het product is geretourneerd. U gaat ermee akkoord dat het geretourneerde product eigendom wordt van Westwing en dat Westwing het naar eigen goeddunken aan derden mag verkopen.

10. Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

 • Begin van de herroepingsinstructie
 • Herroepingsrecht
 • U hebt het recht deze overeenkomst binnen enkele dagen 14 zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dagen 14 vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Westwing B.V. , Singel 512-2, 1017 AX Amsterdam, Nederland, telefoonnummer: +31 (85) 8889079 e-mailadres: klantenservice@westwing. nl door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt. Gevolgen van herroeping Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen zeven dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan zeven dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is nageleefd als u de goederen vóór het einde van de termijn van zeven dagen verzendt. Wij zullen de kosten van de retourzending voor u dragen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen. Voorbeeld van een annuleringsformulier (Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen)
 • Aan Westwing B.V. , Singel 512-2, 1017 AX Amsterdam, +31 (85) 8889079 of e-mail adres: klantenservice@westwing. nl:
 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
 • Datum
 • (*) Schrappen wat niet nodig is Einde van de annuleringsvoorwaarden In geval van annulering kunt u uw producten naar het volgende adres sturen: Westwing GmbH Europees Logistiek Centrum Am Lilograben 519 14979 Großbeeren Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
 • Voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
 • 11. Vrijwillig recht op teruggave voor consumenten

  11.1 Voor alle aankopen van goederen verlenen wij u naast het wettelijke herroepingsrecht conform cijfer 10 een vrijwillig herroepingsrecht gedurende in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit recht van teruggave kunt u het contract ook na afloop van de herroepingstermijn van zeven dagen (zie cijfer 10) herroepen door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst aan ons terug te zenden (termijn begint op de dag na ontvangst van de goederen). Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige recht van teruggave is echter dat u de goederen compleet, in de oorspronkelijke staat, intact en zonder beschadigingen in de originele verkoopverpakking terugstuurt. U heeft de mogelijkheid om de goederen op functionaliteit en eigenschappen te controleren, uit te proberen en te testen, zoals dat in een winkel mogelijk en gebruikelijk is ("inspectie"). Als het artikel na deze inspectie wordt gebruikt en als dit leidt tot verslechtering en beschadiging van het gekochte artikel, behoudt Westwing zich het recht voor om de terugname van het artikel dat vervolgens door de koper is beschadigd, te weigeren. Wij wijzen erop dat u in het kader van het vrijwillige recht van teruggave het transportrisico draagt bij het terugzenden van de goederen. Het vrijwillige recht van teruggave geldt niet bij de aankoop van cadeaubonnen.
  11.2 De terugbetaling zal geschieden aan het betaalmiddel dat u voor de betaling hebt gebruikt.
  11.3 Uw wettelijk herroepingsrecht (cf. art. 10) wordt niet aangetast door de naleving van de in dit art. 11 vermelde voorwaarden en blijft onafhankelijk daarvan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de daar genoemde wettelijke voorwaarden. Bovendien beperkt dit contractueel toegekende (vrijwillige) recht op teruggave uw wettelijke garantierechten niet, die onbeperkt blijven.

  12. Aansprakelijkheid

  Westwing is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, behalve in het geval van bedrieglijk verzwegen schade, schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schade als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Bij eenvoudige nalatigheid in deze uitzonderingsgevallen is de hoogte van onze schadevergoedingsplicht beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet evenals de aansprakelijkheid voor overgenomen garanties blijven onaangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door plaatsvervangers van Westwing.

  13. Service en klachten

  De tevredenheid van onze leden is erg belangrijk voor ons. Daarom streven wij er altijd naar uw verzoeken zo snel mogelijk te behandelen en contact met u op te nemen zodra wij uw input hebben ontvangen. Voor serviceverzoeken kunt u contact opnemen met onze klantenservice: Westwing GmbH Moosacher Straße 88 80809 München Duitsland E-mail: klantenservice@westwing.nl Telefoon: +31 (85) 8889079

  14. Disclaimer voor hyperlinks

  Op westwing.nl staan hyperlinks naar externe websites. Westwing heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze externe websites, maakt deze niet tot de hare en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Zodra Westwing kennis neemt van illegale inhoud, zal Westwing de betreffende hyperlinks op westwing.nl verwijderen.

  15. Gegevensbescherming

  Raadpleeg het privacybeleid van Westwing op https://www.westwing.nl/privacy-policy/ voor vragen over de bescherming van uw gegevens.

  16. Beeldrechten

  Alle gebruiksrechten op het beeldmateriaal op westwing.nl behoren toe aan Westwing of onze partners. Het gebruik van het beeldmateriaal - in welke vorm dan ook - is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Westwing.

  17. Slotbepalingen

  17.1 Op juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de koopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
  17.2 Westwing behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen voor toekomstige transacties. Dit geldt niet voor onredelijke wijzigingen, in het bijzonder van essentiële elementen van het contract, zoals de belangrijkste verschuldigde diensten, die het onderwerp zouden zijn van een wijzigingscontract.